JB Rail AB

Affärsidén är enkel och innebär uthyrning av kompetens och arbetskraft inom järnvägssektorn med huvudsaklig inriktning på byggnation, underhåll samt underhålls/ säkerhetsbesiktning av kontaktledning.

Mångårig erfarenhet av spårbyggnationer finns inom företaget, som nu sysselsätter femton personer.

Företagets mål är snabb service och nöjda kunder. Yrkesstolthet och säkerhet är en viktig del av JB Rail.

Vår facebooksida

Sida för pekskärmar


JB Rail bygger Elväg Gävle

En av världens första vägar för elektrifierad trafik av tunga lastbilar byggs av JB Rail. Det handlar om en två kilometer lång sträcka på E16 mellan Sandviken och Storvik som förses med kontaktledning, där speciella hybridlastbilar ska testa systemet under två år.

Länk till Youtube-klipp om elväg

JB Rail AB